Muut palotekniikan tuotteet - Turku, Helsinki

Palveluihimme kuuluu myös muut palotekniikkaan liittyvät työt.

Palokunnantaulut (Palolaitoksen suositus)

Porraskäytävien sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen asennettava pelkistetty pohjapiirros. Helpottamaan pelastuslaitoksen toimintaa onnettomuustilanteissa.

Kerrosnumeroinnit (Palolaitoksen suositus)

Pelastustyön helpottamiseksi, jälkivalaisevat kyltit.

Turvavalojen asennukset 

Turvavalaisimet valaisevat poistumisreitin ja ne syttyvät tilan normaalivalaistuksen jännitesyötön katketessa

Poistumistiekylttien asennukset

Palo-ovien asennukset, huollot ja korjaukset

Alkusammutuskalusto

käsisammuttimet, sammutuspeitteet, sammuttimet ja pikapalopostien huoltoja ja tarkistuksia

Palokatkotyöt

Palokatkojen tarkoitus on hidastaa tulipalon leviämistä sekä estää myrkyllisten savukaasujen ja muiden haitallisten aineiden leviäminen rakennuksessa. Suoritamme myös paikallispalohälytinjärjestelmien asennuksia kerrostaloihin. Myös muista palotekniikkaan liittyvistä töistä kannattaa kysyä meiltä.